Nintendogs Dachshund & Friends – Recenzja

Od zarania dziejów trwają próby możliwie wiernego, mimetycznego odtworzenia rzeczywistości na wielu płaszczyznach. Poprzez malarstwo, muzykę, film, literaturę. Owy aspekt znajduje także swe odzwierciedlenia w branży elektronicznej rozrywki. Jednym z najpowszechniejszych przejawów owych prób były Tamagotchi stworzone przez Aki Maitę w drugiej połowie lat 90 XX w. Zabawa polegała na opiece nad wirtualnym zwierzątkiem –… Read More »